• Exemple comentat: SITUACIÓ 1

SITUACIÓ 1 (pàgina següent) / Veure la SITUACIÓ 2

D'acord amb el context comunicatiu, hem de tenir en compte que:

1. El destinatari del resum és el ministeri de cultura espanyol, per això tant les dades seleccionades com la redacció del resum hauran d'estar centrades en el grau de coneixemement de llengües estrangeres a Espanya. Podrem prescindir de les dades referides a altres estats membres de la UE.

2. La funció del resum és informar sobre el contingut del text original, per tal que el(s) destinatari(s) s'en puguin fer una idea general en poc temps.

3. En aquest cas, tot i no ser habitual en els resums, podem incloure dades concretes, com ara percentatges, xifres, etc., ja que podem suposar que el ministeri estarà interessat en disposar d'aquest tipus d'informació.

Tenint en compte tot això, hem assenyalat al text la informació que retindrem per a aquest resum.

Tornar adalt

  • Text

Espanya, a la cua de la UE en domini d'idiomes

ELISEO OLIVERAS
BRUSSEL·LES

Espanya és el tercer país de la UE amb menys domini de llengües estrangeres, segons l'enquesta especial publicada per la Comissió Europea amb motiu de l'Any de les Llengües. El 53,4% dels espanyols desconeixen qualsevol llengua estrangera. La situació és pitjor a Portugal (56,3%) i, sobretot, a la Gran Bretanya, on el 65,9% dels habitants només parlen anglès. Els francesos tampoc són gaire políglotes i el 50,7% només parla la seva llengua materna.
El país europeu amb més domini d'idiomes estrangers és Luxemburg, on el 98 % dels habitants parlen més d'una llengua. Els altres europeus amb més coneixement d'idiomes són els danesos (el 87,7% parla més d'un idioma), els holandesos (86,5%) i suecs (85,6%). L'anglès és la llengua estrangera més parlada pels europeus (41%) després de la materna. El segueixen el francès (19%), alemany (10%), espanyol (7%) i italià (3%).

L'ANGLÈS, EL MÉS CONEGUT. L'anglès és la llengua estrangera més coneguda pels espanyols (36%), seguida del francès (19%), italià (4%), alemany (3%) i portuguès (2%). El 25% dels espanyol consideren que no tenen facilitat per a les llengües i el 85% s'estima més el doblatge que els subtítols, tant en cine com en televisió.
Només un 26% dels europeus parlen una segona llengua, i els que en coneixen tres són el 8%. Els austríacs són els menys partidaris que cada ciutadà comunitari conegui un idioma estranger: només el 55% hi està d'acord. A Espanya, el percentatge és el 72%.
Els britànics són els pitjors, ja que el 65,9% només parla anglès.

 

SITUACIÓ 1 (pàgina següent) / Veure la SITUACIÓ 2

Tornar adalt

 


MODELS DE TEXTOS
EL RESUM