• Què és?

Tradicionalment, el comentari de text ha estat una pràctica habitual en moltes disciplines acadèmiques del sistema educatiu espanyol, i fins i tot en les proves d'accés a les universitats.

Les metodologies que s'han aplicat en les diverses disciplines han donat lloc a diverses modalitats de comentari, com ara el comentari de textos literaris, el comentari lingüístic, el comentari històric o el comentari filosòfic, i altres variants.

Tenint en compte aquesta diversitat, el més aconsellable és que l'estudiant s'adapti a les pautes que proposi cada docent en la seva assignatura.

 • Per a què serveix?

La pràctica del comentari de text et permet de:

a) Comprendre els textos en profunditat
b) Millorar la teva capacitat d'anàlisi i interpretació raonada d'un text
c) Reflectir en un escrit les teves conclusions a partir d'una lectura.

El professorat pot utilitzar el comentari de text per:

a) Avaluar la teva capacitat de comprensió de textos
b) Avaluar el nivell de coneixements sobre un tema
c) Avaluar la teva capacitat de redacció

Cal que aclareixis amb el professor quins són els objectius del comentari.

 • Com es fa?

Tot i que el model de comentari de text més aconsellable dependrà de cada cas, aquí tens algunes indicacions molt generals que et poden ajudar a fer front a aquest tipus d'exercici.

1. Anàlisi de les situacions

Abans de començar l'exercici, has de tenir una idea clara de què és el que es demana:

 • Recull totes les pautes que t'hagin facilitat durant el curs (apunts, fotocòpies, exemples...).
 • Si saps que hauràs de fer un comentari i el professor no ha donat pautes concretes durant el curs, demana-li amb prou antelació quin tipus de treball espera.

2. Lectura del text íntegre

 • Convé fer una primera lectura de comprensió i després una segona lectura més aprofundida per tal de detectar-hi els elements més importants per a l'anàlisi.
 • Al llarg de la lectura, subratlla el més important i fes anotacions al marge.

3. Anàlisi i interpretació

 • Anàlisi de la terminologia utilitzada en el text.
  - Assenyala els termes més significatius i aclareix-ne el sentit en el text.
  - Defineix o aclareix els noms propis, els termes tècnics, les institucions...
 • Organització del contingut del text
  - Identifica les idees essencials. Com es distribueix la informació al llarg del text? Quantes parts s'hi poden distingir? Com s'articula el text des del punt de vista lògic?
  - Reagrupa i expressa els temes continguts en el text.
 • Anàlisi i interpretació del contingut del text
  - Qui és l'autor del text? A qui es dirigeix?
  - Analitza la intenció de l'autor. Què pretén l'autor que faci o pensi el lector? Hi ha altres opinions contràries o alternatives a les de l'autor? Aporta diferents punts de vista? Es contrasta amb altres opinions o valoracions?

4. Textualització

 • Fes un esquema que et serveixi de guia per a estructurar la redacció del comentari de forma ordenada, amb una introducció, un desenvolupament i una conclusió.
 • Revisa l'esborrany del comentari. Aquesta fase implica no només corregir la redacció del comentari, sinó sobretot tornar a llegir el text i el comentari per a intentar completar-ne l'anàlisi.
 • Un cop revisat l'esborrany, ja pots procedir a la redacció definitiva.

5. Què cal evitar?

 • La repetició sistemàtica. Dir el mateix que diu el text amb els mateixos mots és un exercici inútil. Es tracta de fer aportacions que ajudin a aclarir i interpretar el text. Es poden citar breus fragments que siguin essencials, però és millor que expliquis amb els teus mots, amb altres mots, les teves conclusions a partir del text.
 • L'automatisme. Cal diferenciar el tipus de comentari i adaptar-lo a l'assignatura i la metodologia que proposi cada docent.

Bibliografia i vincles

 

MODELS DE TEXTOS
COMENTARI DE TEXT