• Exercici 1

  En els enunciats següents manca un connector que expressi quina és la relació semàntica que s'estableix entre les diferents oracions. Per a cada enunciat, es proposen quatre marcadors textuals possibles. Escull quin és el marcador que més convé en cada cas.

  Tots els enunciats provenen del llibre de Daniel Cassany, La cuina de l'escriptura, tot i que alguns han estat lleugerament manipulats.

  1. ............................. les aplicacions pràctiques de la redacció, el llenguatge planer incorpora els criteris de llegibilitat esmentats. (D'una banda, pel que fa a, atès que, ara bé).

  2. Els textos relativament curts també han de tenir la seva organització, ........................... sigui més modesta. (és a dir, quant a, no obstant això, encara que).

  3. A l'interior, les frases s'ordenen de més generals a concretes; els exemples sempre són al final de tot. ........................, els marcadors textuals solen ocupar sempre la posició rellevant d'inici de la frase, que és la que permet distingir-los amb facilitat. (A més, en efecte, en canvi, tanmateix).

  4. Importa sobretot que pàgina i paràgrafs tinguin bona imatge i convidin a llegir. ......................, la recomanació més assenyada és que cada plana tingui entre tres i vuit paràgrafs, i que cadascun contingui entre tres i quatre frases. (tot i que, per això, ja que, com és ara).

  5. El text guanyaria claredat si es fes més evident l'ordre o, ........................, si l'estructura s'expliqués al principi. (encara que, tar tant, considerant que, per exemple).

  6. Per als escrits quotidians, per als àpats funcionals i ràpids de dilluns a divendres, els períodes curts i lleugers són més digeribles. .................. també hi ha dies de festa, com els diumenges o Nadal, i és costum i tradició afartar-se fins al capdamunt! (però, en efecte, tanmateix, per això)

  7. El jòquer és la carta que encaixa en qualsevol joc. ....................., hi ha noms, verbs i adjectius de sentit força genèric, que fem servir quan no se'ns acudeixen altres paraules. (no obstant això, amb tot, així mateix, d'altra banda).

  8. Els mots concrets es refereixen a objectes o subjectes tangibles; el lector els pot desxifrar fàcilment perquè se'n fa una imatge clara associant-los a la realitat. .................., els abstractes designen conceptes o qualitats més difusos i solen abastar un nombre més gran d'accepcions. (pel que fa a, però, en canvi, no obstant això).

  9. La majoria arrufem el nas quan se'ns corregeix alguna coma, i reivindiquem el dret a puntuar amb llibertat. No és estrany, ........, que la majoria dels alfabetitzats prescindeixin d'aquest aspecte de l'escrit o que el considerin poc important. (doncs, però, per consegüent, per altra banda).

  10. La puntuació estructura les diverses unitats del text: l'acabament dels paràgrafs, de les frases, les relacions de subordinació entre idees, etc.
  ......................., segons quins siguin els signes usats i en quina quantitat, es pot determinar el grau de complexitat de l'escrit. (no obstant això, al mateix temps, en canvi, per altra banda).

  Exercici 2

  Fes una llista del connectors que marquen les relacions següents entre els paràgrafs:

  a) ENCETAR UN TEMA NOU

  b) CONTINUAR SOBRE UN MATEIX PUNT

  c) RESUMIR

  d) ACABAR

  e) POSAR ÈMFASI

  Solucions

  Volver arriba

   


CONNECTORS
EXERCICIS