• Què és?
Al llarg de la seva vida acadèmica, l'estudiant ha de superar diverses proves d'avaluació en les quals es valoren els seus coneixements o la seva capacitat per a resoldre unes tasques concretes. A més, aquestes proves determinen la qualificació del seu aprenentatge. Per poder superar-les amb èxit, l'estudiant necessita al menys dos tipus d'habilitats:

a) unes tècniques d'estudi adequades

b) un bon coneixement del tipus d'examen que haurà de realitzar com a «model de text»

a) Tècniques d'estudi.

Els exàmens poden generar reaccions d'estrés o ansietat que poden interferir en la capacitat per a afrontar correctament la prova, encara que l'estudiant s'hagi preparat i tingui els coneixements o habilitats necessàries. Però, a més de controlar l'ansietat, per tal d'afrontar adequadament un examen és imprescindible planificar correctament l'estudi, sobre tot si cal començar a estudiar amb molta antelació, i seguir algunes pautes que contribuiran a fer l'examen en plenes condicions físiques i mentals. Per tal d'analitzar i millorar les teves estratègies en aquest terreny, consulta:

http://www.orientared.com/archivos/prepexam.pdf
Extracte del llibre: SALAS PARRILLA, Miguel (1996) Cómo preparar los exámenes con eficacia. Madrid: Alianza. Col. El libro de bolsillo, 1783.

http://www.umh.es/calidad/selectividad/selectividad.htm
La Universitat Miguel Hernández (Eltx) proporciona un seguit de recomanacions per preparar les proves de selectivitat, que es poden aplicar perfectament a qualsevol altre examen.

Volver arriba

b) Tipus d'examen. Els models d'examen més freqüents són:

 • Els tests o proves de tipus objectiu
 • Les proves de desenvolupament (o tipus tema)
 • Els exàmens de problemes
 • Per a què serveix?
Per al professor, l'examen:
 1. Permet avaluar l'aprenentatge i valorar les habilitats assolides.
 2. Proporciona informació valuosa sobre l'eficàcia dels procediments emprats i la conveniència de modificar els plantejaments docents, si això fos necessari.

Per a l'alumne:

 1. Pot ser una motivació per a l'estudi.
 2. Contribueix a l'aprenentatge, atès que exigeix organització, capacitat de síntesi i aplicació dels coneixements adquirits.
 3. Ajuda a avaluar el mètode d'estudi personal.
 4. Permet de reconèixer els temes o matèries on l'aprenentatge ha estat efectiu i aquelles on resulta deficient.

Volver arriba

 • Com es fa?
Cada tipus de prova té unes característiques pròpies que cal conèixer per tal de realitzar-la correctament. En qualsevol cas, tingues en compte aquests suggeriments generals per a tots els tipus d'exàmens:
  • Assegura't d'entendre perfectament les instruccions de l'examen abans de començar a resoldre un problema o respondre una pregunta.

  • Fes una primera lectura general de totes les preguntes.

  • Comença contestant les que sàpigues sense allargar-te massa, amb la informació que es demana. Reserva una mica d'espai per ampliar-les més tard, si queda temps. Després passa a les preguntes que dominis menys.

  • Llegeix i analitza cada pregunta lentament i acuradament abans d'escriure res. Rellegeix-la per estar segur/a de no haver-te descuidat cap detall important.

  • No et preocupis si hi ha persones que acaben abans que tu. Cadascú té el seu ritme de treball.

  • Si et queda temps, revisa les preguntes per evitar possibles errors.

  • Atenció a aspectes bàsics, com ara la presentació, la cal·ligrafia, la redacció i l'ortografia.

 

Volver arriba

 


MODELS DE TEXTOS
L'EXAMEN