Collaborators

Reserach group:

Group de Linguistica Formal, Departement de Traducció i Ciències del Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra