Inici

Presentació

LSC Lab és un grup de recerca dedicat a la descripció i a l’anàlisi formal de les gramàtiques de les llengües de signes, en especial de la gramàtica de la llengua de signes catalana. En tant que llengües naturals de modalitat visual-gestual, una comprensió més profunda de les llengües de signes ha de contribuir a la caracterització de la facultat humana del llenguatge. Aquest objectiu només s’aconseguirà amb precisió a través de les descripcions i de les eines que proporciona la teoria lingüística. Alhora, la tasca de descripció dóna resposta a les necessitats d’alguns camps pràctics en els quals el coneixement de la gramàtica de la llengua de signes és necessari, com ara l’ensenyament, la formació, etc.

LSC Lab forma part del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, tot i que també hi ha membres del Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona. El grup és la continuació natural de dos projectes de recerca duts a terme entre el 2002 i el 2008, que van consolidar aquest àmbit de recerca a Catalunya. Ara mateix, el grup l’integren dos membres sènior, dos experts Sords i quatre doctorands.

Aquest web és una mostra de la nostra activitat investigadora i dels resultats que dóna. Preneu-vos el vostre temps per visitar-lo i conèixer el Laboratori.