2011-2015: Desentranyant les gramàtiques de les llengües de signes europees: cap a la ciutadania plena dels sords signants i la protecció del seu patrimoni lingüístic (COST Action IS1006)

Les polítiques lingüístiques per a les persones sordes signants europees necessiten gramàtiques de referència de les seves llengües de signes, ja que generalment són inexistents o d’una validesa limitada, en cas que existeixin. Constitueixen la base per a fins docents i d’aprenentatge. A més, les gramàtiques descriptives són essencials per a la documentació d’un patrimoni lingüístic i cultural europeu que fins la data encara no s’ha reconegut. El fet de posar a la disposició gramàtiques de llengües de signes a les comunitats signants, els dissenyadors de polítiques, lingüistes i la societat civil en general contribuirà a la millora de l’estatus de les llengües de signes i a la participació plena dels seus usuaris a la societat. Paral·lelament, el fet d’aprofundir en el coneixement de la gramàtica de les llengües de signes des d’una aproximació comparativa i teòrica contribuirà a la caracterització de la facultat del llenguatge humà, estudi que encara està molt esbiaixat per les llengües orals. D’aquesta manera, els resultats empírics i teòrics de les llengües de signes tindran un impacte en diferents àrees de l’agenda actual de les ciències cognitives. Aquesta COST Action pretén desenvolupar la primera xarxa europea que dissenyi un projecte per a aquestes gramàtiques de referència, que són eines indispensables.

Més informació al web del projecte.

Investigador principal: 
Josep Quer
Participants: 
Carlo Cecchetto (Vicepresidente, Universidad de Milano-Bicocca)
Finançament: 
COST (ESF & European Commission)
Durada: 
maig, 2011 a maig, 2015