Alexandra Navarrete

Alexandra Navarrete

Sóc graduada en Llengües Aplicades per la Universitat Pompeu Fabra i també vaig cursar el màster en Lingüística Teòrica i Aplicada a la mateixa universitat. Actualment estic cursant els meus estudis de doctorat i treballo a l’LSC Lab com a investigadora predoctoral dins del projecte SIGN-HUB.

La meva recerca se centra en l’estudi de l’estructura informativa en llengua de signes, amb un interès especial per les estratègies de focalització en llengua de signes catalana (LSC). Així doncs, la meva tesi té l’objectiu de descriure com s’expressa el focus en LSC, des d’una perspectiva principalment pragmàtica.

A banda d’això, treballo com a intèrpret de llengua de signes i col·laboro en el projecte del corpus de l’LSC, impulsat des de l’Institut d’Estudis Catalans. A més, imparteixo docència (Llengua espanyola i Lingüística) als graus de Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.