Aplicacions de l'estudi de les llengües de signes

Aplicacions de l'estudi de les llengües de signes

El coneixement adquirit en la recerca sobre llengües de signes no és només rellevant per al progrés de la Lingüística. Com a component essencial de les capacitats de la ment/cervell, la comprensió de la facultat humana del llenguatge ofereix una contribució decisiva a la Ciència Cognitiva en tant que interactua amb altres sistemes cognitius. Des d’una altra perspectiva més aplicada, conèixer com és una llengua en detall és un requisit bàsic per poder ensenyar-la a l’escola o per poder formar intèrprets de llengua de signes, per exemple. O bé per poder tractar patologies del llenguatge com les afàsies o per entendre el desenvolupament lingüístic dels infants sords que adquireixen la llengua de signes. Però a més cal no oblidar que intentar entendre com és una llengua per dins és una aventura fascinant!