Atenció: convocatòria d'una plaça FPI al Laboratori

El Laboratori de LSC, com a part del Grup de Lingüística Formal (GLiF) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona convoca el concurs per a una plaça de quatre anys de durada com a investigador doctoral associada al projecte Clause combining in sign languages: the grammar of complex sentences in Catalan Sign Language in a crosslinguistic and crossmodal perspective 2 (ClauseCombiSL2, FFI2012-36238), a càrrec del Ministeri d'Economia i Competitivitat.