Creació del Consell Social de la LSC

S'ha aprovat el decret de creació de l'òrgan d'assessorament, consulta i participació social en la política lingüística del Govern sobre la LSC, el Consell Social de la LSC. L'òrgan està adscrit a la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i tindrà funcions d'assessorament i avaluació de les actuacions que la Generalitat impulsi.