Cristine Schaetz Fernández

Actualment, treballo a la meva tesi doctoral sobre Estructura Informativa: Focalització en la llengua de Signes Espanyola, i amb aquest objectiu participo com a investigadora auxiliar al projecte del Ministeri Clause combining in sign languages: the grammar of complex sentences in Catalan Sign Language in a crosslinguistic and crossmodal perspective dirigit per Josep Quer (Universitat Pompeu Fabra).

Vaig iniciar els meus estudis lingüístics orientats a la LSE el novembre de 2008. A finals de 2011 vaig obtenir el DEA al programa Lingüística de la Enunciación y su Aplicación al Estudio e Investigación de la Lengua Española. La meva línia de recerca va ser l'anàlisi del discurs i la pragmàtica lingüística (diacrònica i sincrònica). Dins d'aquest àmbit, vaig elegir investigar la cortesia i els seus trets sociolingüístics realitzats a la Llengua de Signes Espanyola.

El meu interès per les llengües de signes va començar el 1999 en matrícular-me a un curs a distància de Llengua de Signes Americana (ASL), i al cap de poc temps vaig anar a l'Associació Cultural de Persones Sordes de Sevilla per apuntar-me als cursos de LSE. Sóc professora d'anglès i castellà com a segones llengües i reconec que, al principi, la raó principal d'aprendre la LSE va ser ajudar-me a ensenyar millor una L2 sense haver de recórrer a la L1 dels meus alumnes. En molt poc temps em vaig adonar de la complexitat i la bellesa d'aquesta llengua i vaig saber que volia seguir-ne estudiant la lingüística. llavors, l'any 2003, em vaig matricular en un Màster Universitari en LSE a la Universitat de Sevilla. El 2009 també vaig fer un altre curs per reciclar i millorar els meus coneixements.

A més d'investigar la lingüística de la LSE, el que realment m'agrada és l'ensenyament com un art. Des de 2011 fins juny de 2013 vaig treballar com a professora a l'Institut d'Idiomes (Universitat de Sevilla) a l'área d'anglès. De 1998 a 2011 vaig esenyar anglès com a L2 a The English Language Institute a la Universitat de Utah als programas acadèmics i intensius d'estiu. El 2007, vaig treballar amb la comunitat sorda en un curs d'alfabetització subvencionat per l'Ajuntament de Sevilla. A més, he treballat com a professora a l'institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Sevilla (2012)

Finalment, participo com a copy editor de la revista Iberia: An International Journal of Theoretical Linguistics (2009-present).