Curs MOOC pioner d’introducció a l’LSC: inscripció oberta!

El curs MOOC (massiu, obert i en línia) que porta per títol “Parla'm amb les mans i escolta'm amb els ulls: introducció a la llengua de signes catalana”, s’iniciarà el 4 d’abril i tindrà una durada de sis setmanes, amb una dedicació estimada de quatre hores per setmana. El curs es duu a terme a través de la plataforma FutureLearn.

L’elaboració i la impartició del curs estan a càrrec d'un equip docent i investigador format per professionals sords i oients. L’equip docent del curs està integrat per Josep Quer, Delfina Aliaga, Gemma Barberà, Cristina Gelpí i Santiago Frigola, a més de Sara Cañas i Alexandra Navarrete, com a mentores del curs;  tots ells estan vinculats a l’LSC Lab i al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.