Defensada la tesi de Celia Alba sobre oracions interrogatives-QU en LSC

El dimarts dia 26 de gener, la Celia Alba, una de les investigadores de l’LSC Lab, va defensar amb èxit la seva tesi titulada “WH-questions in Catalan Sign Language”. El tema d'aquesta tesi són les preguntes-qu en LSC, és a dir, preguntes amb elements com ara QUÈ, COM, ON, PER-QUÈ, etc. La tesi proposa uns experiments sobre memòria a curt termini per explicar la manera típica de fer les preguntes de l’LSC, amb l’element interrogatiu al final, que és compartida per moltes llengües de signes i que no es troba mai a les llengües orals. La tesi ha estat dirigida per Josep Quer i Joana Rosselló. Els membres del tribunal van ser Cristina Baus (Université Aix-Marseille, CNRS), Carlo Cecchetto (Università di Milano-Bicocca) i Carme Picallo (Universitat Autònoma de Barcelona).