Delfina Aliaga

Delfina Aliaga

Com a experta sorda del grup d’investigació LSC-Lab realitzo diferents tasques, com ara filmacions, elicitacions de dades, recollida de dades d’altres signants, conversió de les frases signades a les glosses corresponents, etc. Fa 5 anys que col·laboro en aquest projecte.

Els meus interessos de recerca se centren en els projectes en què he participat, com els arguments nuls, el tòpic o els verbs psicològics, entre d’altres. Tot això sempre basat en la LSC.

A més, sóc docent de la LSC des de fa 12 anys.