Joana Rosselló

Joana Rosselló

Sóc una lingüista interessada en els fonaments biocognitius del llenguatge humà. Aquest ha estat el centre del meu interès tant en docència com en recerca.

Al llarg dels anys i principalment en cursos de llicenciatura/grau, he impartit cursos de lingüística general, sintaxi, gramàtica generativa i transformacional, tipologia sintàctica, adquisició del llenguatge i biolingüística.

Pel que fa a recerca, primer vaig treballar en teoria de la sintaxi “tout court” (paràmetre prodrop especialment) i, transitòriament, en adquisició de la primera llengua. Més recentment, tot i seguir amb la recerca sintàctica (tipus de frase copulativa), vaig trobar convenient eixamplar horitzons. Així, treballo ara en la investigació dels components que integren la facultat de llenguatge des del punt de vista de la seva evolució (“Combinatorial properties at the roots of language”). I també investigo l’estructura lingüística en la modalitat gestuovisual (LSC, Llengua de Signes Catalana, en particular). En relació amb aquest darrer focus d’interès, des de fa uns anys, col·laboro en el projecte que ha desembocat en la creació del Laboratori de LSC (Laboratori de Llengua de Signes Catalana).