La perspectiva interlingüística

La perspectiva interlingüística

Ens dediquem principalment a l’estudi d’aspectes molt diversos de la gramàtica de la LSC, però ho fem tot comparant-la amb el que sabem d’altres llengües de signes i orals. Com a llengües naturals, les llengües humanes comparteixen propietats abstractes més enllà de les diferències òbvies que trobem entre les llengües del món. Com que les llengües de signes no tenen una llarga tradició en la recerca lingüística, és especialment important intentar entendre si la modalitat visual-gestual té efectes sobre l’estructura lingüística o no. La Lingüística ja no pot prescindir de la realitat fascinant que suposen les llengües de signes i les ha d’incloure com a part igualment fonamental del seu objecte d’estudi.