La Sílvia Gabarró López visita el Laboratori

El passat mes de juliol, la Sílvia Gabarró López va fer una estada al LSC Lab en el marc de la seva recerca doctoral. La seva tesi titulada « Buoys and discourse markers in French Belgian Sign Language (LSFB) and Catalan Sign Language (LSC) » serà defensada el mes de setembre del 2017. A la primavera del 2015, la Sílvia farà una altra estada al LSC Lab. Benvinguda de nou, Sílvia!