Les llengües de signes són llengües naturals

Les llengües de signes són llengües naturals

En contra del que molta gent pensa encara, les llengües de signes són llengües humanes com les llengües orals. És a dir, que són llengües naturals sorgides de manera espontània al llarg del temps dins una comunitat d'usuaris, sense que ningú les hagi creat ni dissenyat de manera artificial. Per això en diem "llengues" i no "llenguatges" i també perquè presenten totes les propietats estructurals abstractes que coneixem de l'estudi de les les llengües orals. És a dir, tenen lexicons propis i unes gramàtiques complexes i sofisticades que permeten la producció infinita d'enunciats, igual que qualsevol llengua oral. El que passa és que la lingüística no ho havia demostrat científicament fins fa relativament poc, a la segona meitat del segle XX, i en molts casos segueix dominant el desconeixement sobre aquesta realitat.