Xavi Álvarez

Xavi Álvarez

Fa més de 20 anys que em dedico a la docència de la llengua de signes catalana i ara formo part del grup LSC Lab, en el qual estic col·laborant principalment en dos projectes. D’una banda, participo en el projecte de creació de material en LSC per a la UPF, concretament en el lèxic tècnic en diversos àmbits. D’altra banda, en el marc del projecte europeu SIGN-HUB, col·laboro en la preparació, realització i filmació d’entrevistes a persones sordes grans usuàries de l’LSC i l’LSE, i també en l’elaboració de materials per a l’avaluació de l’LSC i l’LSE.