Nou projecte europeu de gran envergadura sobre llengües de signes SIGN-HUB

La Universitat Pompeu Fabra coordinarà el projecte del programa Horizon 2020 "Sign Hub: Preservació, investigació i foment del patrimoni lingüístic, històric i cultural de les comunitats sordes de signants europees amb un recurs integral" durant els pròxims 4 anys. Aquest projecte té com a objectiu proporcionar la primera resposta global al problema social i científic que deriva de la negligència generalitzada de la identitat cultural i lingüística de les comunitats signants a Europa. Crearà una plataforma innovadora i integradora de recursos per a la documentació lingüística, històrica i cultural del patrimoni de les comunitats sordes i per a l'avaluació de la llengua de signes en els entorns d'intervenció clínica i de l'escola. Amb aquesta finalitat, es crearà una plataforma digital puntera, oberta i amb interfícies accessibles a mida dels usuaris. Inicialment, el projecte alimentarà aquesta plataforma amb contingut bàsic en els següents dominis, ampliables en el futur a altres llengües de signes:

(i) gramàtiques digitals de 6 llengües de signes, produïts amb una nova eina en línia d’elaboració de gramàtica;
(ii) un atles interactiu digital d'estructures lingüístiques de les llengües de signes del món;
(iii) instruments d'avaluació en línia de la llengua de signes per a l'educació i la intervenció clínica, i
(iv) el primer arxiu digital de relats de vida dels signants d'edat avançada, subtitulat i parcialment anotat de propietats lingüístiques.

Llista de participants:

1 UNIVERSITAT POMPEU FABRA Catalunya, Espanya
2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA Itàlia
3 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Països Baixos
4 BOGAZICI UNIVERSITESI Turquia
5 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE França
6 UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT - PARIS 7 França
7 TEL AVIV UNIVERSITY Israel
8 GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN Alemanya
9 UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA Itàlia
10 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L’INFORMATICA Itàlia