Per què caldria ensenyar llengua de signes als infants sords

Conferencia Donna Jo Napoli 1/5

La professora Donna Jo Napoli, del Swarthmore College dels Estats Units, una de les autores de l'article que vam traduir i difondre l'any passat i que teniu disponible en aquesta mateixa pàgina (sobre els arguments científics que donen suport a la idea que cal oferir llengua de signes a qualsevol infant sord),  ha fet una conferència a la Universitat Pompeu Fabra per explicar-nos-en el contingut. Es va organitzar conjuntament per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i pel Laboratori de llengua de signes catalana (LSCLab) de la UPF, i va tenir com a títol “The right to language: Why all deaf children should be taught a sign language” (“El dret al llenguatge: per què caldria ensenyar llengua de signes a tots els nens sords”). Aquí en teniu l'enregistrament íntegre!