LSC Lab. Qui som?

LSC Lab. Qui som?

El laboratori de llengua de signes catalana (LSC Lab) està vinculat al Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra i forma part del Grup de Lingüística Formal (GLiF), però tenim una col·laboració estable amb el Departament de Lingüística General de la UB i des de fa poc amb la Universitat de Sevilla. El formem alguns investigadors sèniors, becàries predoctorals d'investigació i experts sords signants. Junts duem a terme la recerca finançada a través de projectes competitius i ens centrem en l'estudi d'un seguit d'aspectes gramaticals de la LSC, com podeu veure en aquest web, i en presentem els resultats mitjançant publicacions i presentacions a congressos internacionals i també nacionals. Amb la nostra feina pretenem que els coneixements sobre llengües de signes rebin l'atenció merescuda dels nostres col·legues lingüistes però també del públic en general.

Mantenim col·laboracions estretes i regulars amb grups diversos sobretot a Europa, i en concret amb els d'Amsterdam, Göttingen, Milà i París. En aquest moment dirigim i participem també en una xarxa europea COST dedicada a l'elaboració d'un model de referència per al desenvolupament de gramàtiques de llengües de signes. Al mateix temps, de manera individual hem establert col·laboracions amb altres departaments i amb institucions com l'Institut d'Estudis Catalans, així com amb FESOCA i altres entitats de persones sordes. A més, la tasca docent d'alguns de nosaltres als Graus de Traducció i Interpretació i de Llengües Aplicades i al Màster de Lingüística Teòrica i Aplicada de la UPF ens permet aportar-hi els resultats de la nostra recerca.