Programa del Workshop d'UR-Ling 2011

Dijous, 19 de maig de 2011

 

09.30-10.00

Methodological proposal for the evaluation of norm implementation concerning relative clauses in the Catalan language

Aina Labèrnia (GLiF)

10.00-10.30

L'adquisició de la prosòdia en català durant el balboteig

Núria Esteve (GrEP)

10.30-11.00

Pendent de confirmar

Teodora Mehotcheva (ALLENCAM)

11.00-11.30 Cafè

 

11.30-12.00

L'aprenentatge incremental en PLN

Francesc Benavent (GLiCom)

12.00-12.30

A neurocognitive approach to figurative language: neurophysiological insights on conventional and novel metaphor comprehension

Eduardo Martínez (GLiF)

12.30-13.00

El desenvolupament de l'entonació interrogativa i l'epistemicitat: producció i percepció

Meghan Armstrong (GrEP)

13.00-13.30

L'impacte del nivell inicial en el desenvoluptament de la fluïdesa oral durant una estada a l'estranger

Margalida Valls (ALLENCAM)

13.30-14.00

Síntesi de la parla amb emocions en el domini de les converses virtuals

Yesika Laplaza (GLiCom)