Programa del Workshop d'UR-Ling 2012

Dimarts, 19 de juny de 2012
9.00-9.20

Interrogatives-qu en llengua de signes catalana.

Celia Alba (GLiF)

9.20-9.40

El paper de la sintaxi, l'entonació i els gestos facials en el marcatge de les oracions interrogatives.

Joan Borràs-Comes (GrEP)

9.40-10.00

El uso de los pronombres personales como mecanismo de cohesión. El caso de los hablantes de árabe marroquí.

Estela García-Alcaraz (ALLENCAM)

10.00-10.20

Els factors que afavoreixen les formes sintàctiques no normatives en les produccions escrites dels alumnes de Traducció i Interpretació de la UPF.

Aina Labèrnia (GLiF)

10.20-10.40 Pausa-Cafè
10.40-11.00

The impact of study abroad and length of stay on phonological development in speech production.

Rebecca Lara (ALLENCAM)

11.00-11.20

Aspect and nominalization in South Slavic languages.

Mihajlo Ignatovic (GLiF)

11.20-11.40

El paper dels morfemes lligats i altres fenòmens simultanis de la llengua de signes en un sistema de traducció automàtica.

Guillem Massó (Glicom)

11.40-12.00

Correlats prosòdics i gestuals de la ironia verbal.

Santiago González (GrEP)