Notícies

La Universitat Pompeu Fabra coordinarà el projecte del programa Horizon 2020 "Sign Hub: Preservació, investigació i foment del patrimoni lingüístic, històric i cultural de les comunitats sordes de signants europees amb un recurs integral" durant els pròxims 4 anys.

El curs MOOC (massiu, obert i en línia) que porta per títol “Parla'm amb les mans i escolta'm amb els ulls: introducció a la llengua de signes catalana”, s’iniciarà el 4 d’abril i tindrà una durada de sis setmanes (...)

El dimarts dia 26 de gener, la Celia Alba, una de les investigadores de l’LSC Lab, va defensar amb èxit la seva tesi titulada “WH-questions in Catalan Sign Language”. El tema d'aquesta tesi són les preguntes-qu en LSC, és a dir, preguntes amb elements com ara QUÈ, COM, ON, PER-QUÈ, etc.

El divendres dia 18 de desembre del 2015, la Jordina Sánchez Amat va defensar la seva tesi doctoral a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. La tesi duu per títol “Llengua de signes i llengua escrita en la modalitat educativa bilingüe i en la intervenció amb l’alumnat sord”.

L’Alexandra Navarrete, estudiant del Grau de Llengües Aplicades de la Facultat de Traducció i Interpretació, ha obtingut una beca de col·laboració amb el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge gestionades pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El passat mes de juliol, la Sílvia Gabarró López va fer una estada al LSC Lab en el marc de la seva recerca doctoral. La seva tesi titulada « Buoys and discourse markers in French Belgian Sign Language (LSFB) and Catalan Sign Language (LSC) » serà defensada el mes de setembre del 2017.

El Laboratori de LSC, com a part del Grup de Lingüística Formal (GLiF) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona convoca el concurs per a una plaça de quatre anys de durada com a investigador doctoral associada al projecte Clause combining in sign languages: the grammar of complex sentences in

El TISLR (Theoretical Issues in Sign Language Research) és un dels congressos més importants en l'àmbit de l'estudi de la llengua de signes a nivell internacional.

S'ha aprovat el decret de creació de l'òrgan d'assessorament, consulta i participació social en la política lingüística del Govern sobre la LSC, el Consell Social de la LSC.

En una setmana plena d'actes relacionats amb la llengua de signes catalana, dues doctorandes membres del laboratori van defensar amb èxit la seva tesi doctoral.